Test ve Ölçekler

Psikolojik testler, bireylerin zihinsel, duygusal ve davranışsal özelliklerini ölçmek ve değerlendirmek için kullanılan standartlaştırılmış ölçme araçlarıdır. Bu testler genellikle belirli bir amaç doğrultusunda tasarlanır ve uygulanır. Psikolojik testlerin terapi sürecinde kullanılmasının önemi şunlardır:

 

Değerlendirme ve Tanımlama: Psikolojik testler, bireylerin psikolojik durumlarını değerlendirme ve doğru tanımlama sürecinde önemli bir rol oynar. Test sonuçları, bireylerin duygusal, zihinsel ve davranışsal özellikleri hakkında detaylı bilgi sağlayarak terapistlere uygun bir terapi planı oluşturma konusunda rehberlik eder.

Sorunların Kökenini Anlama: Psikolojik testler, bireylerin sorunlarının kökenini anlama ve bu sorunların ne tür bir etkisi olduğunu değerlendirme açısından önemlidir. Örneğin, kişilik testleri kişinin bilişsel ve duygusal süreçlerini anlamada yardımcı olabilirken, zeka testleri bireyin bilişsel yeteneklerini değerlendirir.

İlerleme Takibi: Terapi sürecinin başlangıcında ve ilerleyen aşamalarında yapılan psikolojik testler, bireylerin ilerlemelerini takip etmeye yardımcı olur. Bu sayede terapistler, terapi sürecindeki değişimleri gözlemleyebilir ve gerektiğinde terapi planını güncelleyebilirler.

Objektif Bilgi Sağlama: Psikolojik testler, terapistlere objektif ve standartlaştırılmış bilgiler sağlar. Bu sayede terapistler, bireylerin kendilerini ifade etme şekillerinden bağımsız olarak nesnel bir değerlendirme yapabilirler.

Uygun Terapi Yaklaşımını Belirleme: Psikolojik testler, bireyin ihtiyaçlarına ve özelliklerine uygun terapi yaklaşımlarını belirlemede önemli bir araçtır. Test sonuçlarına dayanarak terapistler, bireyin terapiye en uygun olan yaklaşımı belirleyebilirler.

Terapi Sonrası Değerlendirme: Psikolojik testler, terapi sürecinin sonunda yapılan değerlendirmelerde de kullanılır. Bu sayede terapistler, bireyin tedavi sonrası durumunu değerlendirir ve gerektiğinde destek sağlamaya devam ederler.

 

Merkezimizde Uyguladığımız Test ve Ölçekler

MMPI Kişilik Testi

Beier Cümle Tamamlama Testleri

Young Şema Ölçeği

Ankara Gelişim Tarama Envanteri

Beck Depresyon-Umutsuzluk-Anksiyete Ölçekleri

D2 Dikkat Testi

Burdon Dikkat Testi

SCL 90

Frostig Görsel Algı Testi

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

Durumluk ve Sürekli Kaygı Ölçeği

Aile Olgunluk Testleri

Peabody Resim Kelime Testi

Ebeveynleşme EnvanteriİLETİŞİM FORMUMUZ
İletişim için Lütfen
Formu Doldurunuz

Bilgi almak için

0(552) 188 16 44

Hemen Arayın...